A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


sails and engine

Arbete ombordPosted by Sabina Fri, March 15, 2013 05:13:26

Tillbaka på Breeze med två månaders jobb med allt från segel, rigg, motor och spray hood....

Back on Breeze, two months work with everything from sails, rigging, engine and dodger....

  • Comments(0)//www.nordicbreeze.se/#post12