A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Kauehi, Tuamotus

Franska Polynesien 2013 - 2014Posted by Sabina Mon, June 10, 2013 20:30:46

Vad är väl en atoll i Söderhavet om inte lite snorkling, upptäcksfärd, jogging, kokosnötspallning, skattjakt och grillknytis med båtar från fyra världsdelar och så krabbrace? (Jo, kanske är det lite båtjobb och skola också…. men bara lite, i varje fall här och nu….)

What is an atoll in the South Pacific if not some good snorkeling, jogging, treasure hunting, coconut picking, expeditions, pot luck with boats from four continents of the world and hermit crab race? (Well, it might be some work on the boat and some school too…. but just some, not too much, at least not here and now…)

Kauehi är en mellanstor atoll, ca 10 nm från sida till sida. Den lilla byn Teravero, med ca 200 inneboende, ligger på en halvö inne i atollen. Vi tog dingen dit och hade hoppats kunna handla i den lilla affären, men affären var stängd då ägaren (som också är borgmästare i den lilla staden) hade rest till Australien. Kauehi hade förut flera pärlfarmer och var känt för den goda kvaliteten på sina pärlor och pärlemor. Vi såg bara en aktiv pärlfarm i atollen, precis utanför byn, som vaktades noga av hundar. Vi såg inga människor på pärlfarmen utan kände att vi nog inte skulle fortsätta på den vägen utan i stället vända tillbaka till byn.

På tillbakavägen till Breeze gjorde vi ett par stopp på korallhuvuden i atollen för att snorkla. Bra snorkling med mycket olika fisk och vacker korall. Och haj. Svartfenad, vitfenad och grå revhaj. Den svartfenade levde ensam på norra sidan korallhuvudet, aningens nyfiken var den och simmade mot oss för att se vilka vi var. Men så fort vi simmade mot den så vände den och simmade bort. De vitfenade revhajarna bodde på den södra sidan om korallhuvudet, de vilade inne i korallen, när vi kom nära simmade de fort bort, ut på djupare vatten och precis bortanför vår sikt. En liten grå revhaj visade sin snabbhet när den jagade en grouper mellan koraller. Vips! så försvann groupern, till ett gömställe tror vi, sanden yrde upp sikten, men det var bara vitt, inte rött. Tur att den inte också ville jaga någon tvåbent med fenor…

Kauehi is a midsize atoll, approx 10 nm from one side to the other. The small village Teravero, 200 inhabitants, is situated on a peninsula inside the lagoon. We took the dinghy to the village and had hoped for some shopping in the small shop, but the shop was closed since the owner (who is also the mayor in the small village) was in Australia. Kauehi used to have several pearl farms and was known for the quality of the baby of pearl oysters. We only saw one pearl farm in the atoll, well protected by the barking guard dogs, just outside the village. We only met the dogs so we turned back to the village.

On the way back to Breeze we made a couple of stops at some coral heads for snorkeling. Great snorkeling with plenty of fish and nice coral. And sharks. Black tip, white tip and grey reef shark. The black tip lived on the northern side of the coral head, curios it was, it swam towards us to check who we were. But as soon as we swam towards him, he swam away. The white tips lived on the other side of the coral head, they rested under the coral, but when we got too close they quickly swam away, out to the deeper water, just outside our view. The small grey reef shark showed us his speed when hunting a grouper. And hey presto, the grouper was gone, to a hiding place we think, we only saw the white sand in the water, nothing red. Luckily it didn´t want to hunt for something two-legged with fins…

  • Comments(2)//www.nordicbreeze.se/#post30