A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Ellas dyk!

EllaPosted by Sabina Tue, July 09, 2013 16:52:43

”Roligt, spännande och fantastiskt” var Ellas omdöme efter sitt första dyk i Fakarava. Hon har redan blivit en hejare på fridykning, men efter att ha fått stå ut med att stanna kvar på båten då alla vuxna åker iväg på sina dykturer, så såg hon verkligen fram emot att få uppleva själv hur det är att vara viktlös under vattnet. Nya (för oss gamlingar) regler inom Padi har sänkt åldern för juniorcertifikat från 12 till 10 år, så nu var det dags för introduktionsdyk. Efter dyket köpte vi den lilla BCD:n som dykfirman hade, så nu är planen ett juniorcert på Sällskapsöarna!

“Fun, exciting and fantastic” was Ellas judgment after her first dive in Fakarava. Ella has already become a wizard at free diving, but after having to stay on the boat when her parents have been diving, Ella was really looking forward to experience herself the feeling of weightlessness under water. Change of rules in Padi has decreased the age for a junior certificate from 12 to 10 years of age, so now it was time for her introduction dive. After the dive we bought the small BCD from the dive company, so the next step will be a dive certificate when we get to the Societies.

  • Comments(3)//www.nordicbreeze.se/#post34