A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Huahine Iti och Paul

Franska Polynesien 2013 - 2014Posted by Sabina Tue, November 19, 2013 16:58:08

Vi seglade till östra sidan Huahine och ankrade innanför motu Murimahora. Här fick vi verkligen uppleva den polynesiska vänligheten. Vi fick påhälsning av Paul nästan så fort som vi hade ankrat. Han berättade att han stått på utsidan av motun och sett oss komma in och kom nu med papaya och kokosnötter till oss. Paul hjälpte oss att öppna kokosnötterna och få ut det goda vita. Han ville gärna ta med Per på fisketur nästa dag. Så blev det. Vi skulle kunna säga som så att Pauls harpun var bättre än Pers på fiskejakten… eller att fiskarna var lite för skygga och snabba och små för Pers harpun, men Paul både sköt och filéade och delade med sig av papegojfisk, kirurgfisk och läppfisk. Efter en gemensam fika med smoothie och muffins, gjord på mango från Paul, berättade vi att ville vandra upp på Huahine Iti nästa dag. Paul åkte genast hem till sig, hämtade en lokal fastighetskarta och visade oss noga var och hur vi skulle gå och hur lång tid han trodde att det skulle ta. Det otroliga är att Paul är döv och inte kan prata med röst, det enda han får fram är ”pau pau”. Vi använde någon slags teckenspråk som var bra nog. Han berättade om sina föräldrar som bor på Huahinde Nui, att han flugit till Tahitis sjukhus en gång när han högg av sig en tå, att han klättrat upp för den branta delen på Huahine Iti men att det skulle vara aaalldeles för svårt för oss. Han berättade att det ibland kommer in val och delfin innanför revet, om hans planer att bygga något för turister på hans mark, och så berättade han om sina snälla grannar och de närmaste som är allt annat än trevliga. Men den allra bästa på ön måste vara Paul, det tycker i alla fall vi, han är vänligheten personifierad och det är imponerande hur mycket han kan berätta för oss med sina händer. Och valarna som han berättade att han sett inne in lagunen fick vi se precis utanför revet när vi tog en vandring på utsidan av motun.

We sailed to the eastern side of Huahine and anchored between Huahine Iti and motu Murimahora. This is the place where we really enjoyed the Polynesian friendliness. Paul paddled to our boat, as soon as he could. He told us that he had seen us coming in when he was walking on the outside of the motu, and he gave us with some papaya and fresh coconuts from his trees. Paul helped us opening the coconuts to be sure that we could enjoy them. He really wanted to go fishing with Per the next day. And so they did. We could say that Paul’s harpoon was a little bit better… or maybe the fish were a little too shy or fast or small for Per´s harpoon, but Paul both shot and filleted parrotfish, surgeonfish and wrasse for us. We had smoothies and muffins with mangos from Paul and told him that we wanted to go hiking up the mountain the other day. Paul went home and came back with local map and showed us carefully where we could walk and how long time it would take. The incredible thing is that Paul is deaf and can´t talk with a voice, the only thing he can say is “pau pau”. We used some kind of sign language that was good enough. Paul told us about his parents who live in Huahine Nui; that he was taken to Tahiti hospital when he cut a toe; that he had climbed the steep mountain on the island but that would faaar too difficult for us. He told us that sometimes whales and dolphins come into the bay. He told us about his plans of building something touristic on his property and he talked about his good neighbors and the closest, the not good ones. But the best man on the island must be Paul himself, at least if you ask us, he is friendliness in person and it is impressing how he can tell us everything with his hands. And the whales, that he told us that he had seen inside the lagoon, we saw just outside the reef when we walked the motu.  • Comments(0)//www.nordicbreeze.se/#post41