A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Raiatea! Vårt nästa stopp!

Franska Polynesien 2013 - 2014Posted by Sabina Wed, November 20, 2013 18:20:12

Nästa stopp blev vid den lilla ön Tipaemaou, Iriru Pass. Viken söderhavsidyll! Ankringen var så stilla att det verkligen kändes som att bo i ett hus på landet. Fåglarna kvittrade hela dagen. Vattnet var det mest turkosa och vågorna rullade svepande in över revet. Vi paddlade, snorklade, joggade på lilla ön och kom nära vikens ensamma delfin. Den ensamma delfinen var nog här för att läka sitt sår, ett rätt rejält vid ryggfenan. Vi undrar om den saknade sin flock och kände sig ensam, när vi körde med dingen kom den och simmade framför oss och plirade upp och kanske undrade vilka vi var. På kvällarna kom en fransman, som jobbade på den lilla pärlfarmen i viken, med sin båt och matade delfinen med fisk och snäckor. Han trodde att det var en haj som skadat delfinen. Hoppas verkligen att såret läker så att den kan simma ut till sin flock i det stora blå igen.

The next stop was the small islet Tipaemaou, Iriru Pass. What an idyllic spot! The anchorage was so calm it felt like living in a house on the country side. The birds chirped the whole day. The water was the most turquoise and the waves rolled in over the reef. We paddled, snorkeled, jogged on the small islet and got really close to the lonely dolphin in the creek. The lonely dolphin was probably here to heal its wound, a pretty big one by the dorsal fin. We think it missed its family and felt lonely, when we came with the dinghy it swam in front of us and peered, maybe it wondered who we were. In the evenings a man, who worked at the small pearl farm, came with his small boat and fed the dolphin with fish and left over oysters. He thought it was a shark that injured the dolphin. We really hope that the wound will heal so it can swim with its family again out in the deep blue.
  • Comments(0)//www.nordicbreeze.se/#post43