A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Möte med mantor i Bora Bora

Franska Polynesien 2013 - 2014Posted by Sabina Wed, November 27, 2013 16:18:48

Vi tog dingen till Tuiahora som är som ett pass inne i lagunen på östra sidan Bora Bora. Där lär mantorna simma för att hitta den godaste och rikaste planktonmaten. Skaldjursplankton för mantor betyder också att det är aningens grumligt i vattnet. Men vi hade tur, helt ok klart, så det var bara att börja mantasöket….

We took the dinghy to Tuiahora that is almost like a pass inside the lagoon, eastern side of Bora Bora. The mantas are often swimming there looking for the richest tasteful plankton food. Planktons for the mantas might also be pretty muddy water. But we were lucky, the water was fairly clear, so we started looking for the mantas….

… och nästan på en gång kom vår första! Värdigt, stadigt glidande, vidöppen mun, sakta simmade den över botten. Vacker! Det nästan lyste om munnen på den och dess tecken var så tydliga. Så simmade den ut på det djupare och ur sikt. Men matbordet var nog bra dukat för den för den kom tillbaka och seglade sakta fram och tillbaka, fram och tillbaka, i långa svepande loopar, helt obekymrad över de beundrande snorklarna och dykarna. Bryr de sig om oss? Det verkar inte så, inte när man simmar med långsamma rörelser. Men kanske att mantorna också är lite nyfikna? Eller är det bara vi simmare som önskar att vi kan tyda deras loopar och svängar så?

… and almost as soon as we jumped into the water the first one swam towards us! With dignity, firmly gliding, it floated over the bottom. Beautiful! Its mouth was almost shining and the marks on its back so plain. Then it swam out in the deeper blue and out of sight. But the blue dining table was tempting; it came back and swam slowly back and forth, back and forth, unconcerned about the admiring snorkelers and divers. Do they care about us? It doesn´t seem like they do, not when we swim slowly and smoothly. But maybe they are a little bit curious too? Or is that just our wishful thinking?

Den större mantan ledde den mindre i svepande svängar över botten. Utrullade munfenor visade att det var lunchdags. Undrar hur ung den mindre var. En nyfödd manta är mer än en meter mellan vingspetsarna, den här kanske var en och en halv.

The larger manta was in charge of the loops, the smaller one followed. Uncurled cephalic fins meant it was lunch time. Wonder how old the small one was. A newborn manta is over a meter in width, this one was approx. one and a half.

Där nere, i det blå, ser ni pilarna? Det var där vi simmade med de mäktiga mantorna.

Down there, in the blue, do you see the arrows? That’s where we swam with the mighty mantas.  • Comments(0)//www.nordicbreeze.se/#post46