A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Boatwork in New Zealand

Nya ZeelandPosted by Sabina Fri, August 07, 2015 19:51:44
A new year and back on Breeze in New Zealand felt like coming home. It started very well for us, we could catch up with the other sailors and explore the beautiful surroundings around Whangarei for a couple of months. That is, for sure, the good and easy boat life. Then the work on Breeze started. And we were able to explore both North and South Island by car instead.

Ett nytt år och tillbaka på Breeze i Nya Zeeland, det kändes som att komma hem och gav oss en bra start med både gamla båtvänner och utforskande av Whangareis vackra omgivningar. Det är det sköna båtlivet. Sen kom tiden med båtjobb, och vi kunde i alla fall i början utforska både Nordön och Sydön via bil istället.

The mast was taken off just outside Whangarei. It would be repainted and get new rigging and electric wires.

Vi tog av masten utanför Whangarei. Nu skulle den målas om och få ny rigg och nya kablar.

With no rig we had to go by engine down to Gulf Harbour for lifting the boat up for painting the hull. The difference between before and after was huge.

Ingen rig, vi fick gå för motor ner till Gulf Harbour för att lyfta upp båten och få henne målad. Det blev en otrolig skillnad på före och efter.

Painting done! What a shiny dark blue boat, has Breeze ever been so beautiful before?

Målad Breeze! Så vacker skinande mörkblå båt har vi nog aldrig haft förut.

Mast back on.

Masten tillbaka.

We also decided that we, at last, would get an arch for the wind generator, the sat phone and the sat tv. The promised week for the work became three… but once done we will probably keep it on Breeze forever.

Vi bestämde oss också för att det var dags att äntligen få upp vindgeneratorn, satellittelefonen och antennen för satellittv. Den utlovade veckan för att få det klart blev tre… men sen klart för att förmodligen sitta för evigt.

Breeze is ready, and so are we. Let´s sail north!

Breeze är redo, och det är vi med. Nu vill vi segla norrut!

  • Comments(0)//www.nordicbreeze.se/#post61