A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Teotihuacán

Mexiko 2011 - 2013Posted by Sabina Sun, March 17, 2013 08:51:04

Det här är staden där gudarna föddes, det är i alla fall det som den övergivna stadens namn betyder. Om det nu var så, så måste gudarna ha flyttat därifrån för varför skulle annars en så imponerande stor och mäktig stad gå tillbaka, bli plundrad och övergiven? Teotihuacán kan också betyda ”platsen där människan blev gud” Kanske var det därför staden blev tom….

Vi vandrade på Calzada de los Muertos, de dödas gata, och klättrade upp på både månens och solens pyramid. Solens pyramid är dryga 70 meter hög, i botten har den samma mått som Cheopspyramiden men den har en annan lutning och är inte lika hög. Utsikten från pyramiderna över hela Teotihuacan och dalen är imponerande.

This is the city where the gods were born, at least that is the name of the abandoned city. If this is true, the gods must have moved somewhere else. Otherwise such an impressive big and powerful city would never have been sacked, burnt and abandoned… Teotihuacán can also be translated to “the place where men became gods” Maybe that is why all people disappeared from here….

We walked The Causeway of the Dead and climbed the Pyramids of the Moon and the Sun. The Pyramid of the Sun is more than 70m high, its base is almost the same size as that of the Pyramid of Cheops, but another angle that makes it lower. The view from the pyramids over Teotihuacán and the valley is impressive.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.