A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Andra sidan av Vava´u.

Tonga 2014Posted by Sabina Mon, November 10, 2014 03:25:11

Andra sidan av Vava´u, så långt österut som möjligt, är inte riktigt som den delen av skärgården som de flesta håller sig till. Det är också en del som man inte får missa. Det här är vindsidan av skärgården, åtminstone den yttre sidan av öarna. Ankringen på insidan av öarna ger vackert stilla vatten. Öarna lockar till promenad, till utsikt över det stora blå utanför skärgården. Otroligt nog så finns det också en röjd stig på både Kenutu och Umuna. Dem tog vi, och det här fick vi se när vi ankrat dingarna vid stranden:

The other side of the Vava´u archipelago, as far east as possible, is a bit different from the part of the archipelago where most boats stay. It is a part not to miss. This is the wind side of the archipelago, at least the outer side of the islands. The anchorage of the leeward side of the islands is in the flattest and bluest water. The islands tempted us to walk, for a view over the outer side, over the big blue. Amazingly though, there is a path both on Kenutu and Umuna. We walked them, and this is what we got to see when we had anchored the dinghies by the beach:

Det var tre olika sorters växtlighet. Palmer, träd och slingriga buskar på läsidan, sen de magiska pandanus som sägs kunna flytta sina rötter, och till sist de torra tallarna som gjort en matta över den röda jorden när de släppt sina långa barr på marken.

There were three different types of vegetation. Palms, trees and trailing bushes on the leeward side, then the pandanus which is said to be able to move its roots to water, and then finally the dried out pine trees which gave us a rug of long needles to walk on.
På andra sidan. Ett blåare hav än den färggladaste målning, och så klart. Vi kunde se en ensam stor sköldpadda simma i de stora vågorna, långt där nere.

The other side. The bluest ocean, the clearest water, we could see a lonesome big green turtle swim in the big waves, far down there.

Ett utkikstorn med soltak och fastbyggda väl begagnade plastsäten.

A lookout tower with sun-shelter and built-in well used plastic chairs.

Klättra ner på yttersidan.

Climbing down to the outer side.

Den andra ön, en djup grotta, bad I svalt vatten. Små små räkor simmade undan när de fick nya badkamrater i vattnet.

The other island, a deep cave and a swim in cool water. Tiny small shrimp swam away when the swimmers jumped in.

Lågvatten, långgrunt, stilla och varmt. Perfekt för ännu ett bad.

Low tide, shallow water, warm and calm sea, perfect for another bathe.
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.